නියෝජ්‍ය ඇමති ජේ සී ට කුරුණෑගල ජනතාවගෙන් උණසුම් පිළිගැනීමක්

ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ රාජකාරි ආරම්භ කිරීමෙන් පසු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් ඊයේ දිනයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ජනතාව උත්සව රැසක් සංවිධානය කර තිබුණා.
මාවතගම ආසනයේ මාවතගම නගරයේදී එවන් අවස්ථාවකට එක්වෙමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ගම වෙනුවෙන් මෙන්ම රට වෙනුවෙන්ද තම සේවය ඉටු කිරීමට හිමිවූ අවස්ථාවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවී සේවය කරන බවයි.
https://www.facebook.com/jcalawathuwala/videos/2249806565045840/