නියෝජ්‍ය ඇමති නලීන් බණ්ඩාරගෙන් FCID යට ප්‍රකාශයක්

නීතිය හා සාමය පිළිබද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලීන් බණ්ඩාර මහතා මේ වන විට පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයට ප්‍රකාශයක් ලබාදෙමින් සිටිනවා.
ඒ පසුගිය රජය සමයේ නැව් සංස්ථාව විසින් නෞකා 2ක් මිලදී ගැනීමේදී අක්‍රමිකතාවයක් සිදුව ඇති බවට ඔහු සිදුකර තිබූ පැමිණිල්ලකට අදාළවයි.