නිලාවේලි වැවේ යාත්‍රාවක් පෙරලී 5ක් මරුට

නිලාවැලි පෙරියකුලම් වැවේ බෝට්ටුවක් පෙරලීමෙන් පුද්ගලයින් 5 දෙනකු මරණයට පත්ව තිබෙනවා.
පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ නෙලුම් කොල කැඩීමට ගිය පිරිසක් මෙසේ මියගොස් ඇති බවයි.