නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුව අසමත් / මහින්ද කියයි-Audio

රට තුල නීතිය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඇඹිලිපිටියේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ආණ්ඩුව දකුණට හා උතුරට නීති දෙකක් අනුගමනය කරන බවයි.