නීතීඥ සංගමයේ සභාපතිට එරෙහිව මහ සභාව කැදවන්න ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ට නීතීඥ යූ ආර් ද සිල්වා මහතා එම ධූරයට උචිත නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කර ඇති හෙයින් ඔහු ඉවත් කිරීම සදහා මහ සභාව කැදවන්නැයි ඉල්ලා ලිපියක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
ඒ ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ විධායක සභිකයින් පිරිසක් විසිනුයි.
සභාපතිවරයා විසින් හිටපු අගමැතිවරයා ධූරයෙන් නෙරපීම පිළිබද පළකරන ලද අදහස් හා ඊට අදාළ ක්‍රියාවලිය තුලින් නීතීඥ සංගමයේ එකගතාවයන් හා එහි ව්‍යවස්ථාව කඩවන බවටයි එහි ලේකම්වරයා වෙත යොමුකරන ලද මෙම ලිපිය මගින් දන්වා ඇත්තේ.