නුවරඑළිය / අඹගමුව අතහැර ජන්දය පැවැත්වීමට සූදානමක්

නුවරඑළිය හා අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවල පවතින ගැටලුව විසදීම ප්‍රමාදවුවහොත් එම ප්‍රාදේශීය සභා අතහැර සෙසු පළාත් පාලන ආයතන සඳහා මැතිවරණය පැවැත්වීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිඛෙනවා.
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ එම පළාත් පාලන ආයතන දෙක හේතුවෙන් අනෙක් ප්‍රදේශවල ජන්දය පමා නොකරන්නැයි පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඉල්ලීම් ලැබී ඇති බවයි.
නුවරඑළිය හා අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවල ජනගහනය හා භූමි ප්‍රමාණය වැඩි වීම නිසා එම ප්‍රාදේශීය සභා කිහිපයකට වෙන් කරන්නැයි වතුකරයේ දේශපාලන පක්ෂ ඉල්ලීම් කර තිබුණා.
ඒ අනුව මේ වන විට එහි සීමා නිර්ණය කර වෙන් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිඛෙනවා.
එහි කටයුතු අවසන් නොවීම නිසා පළාත් පාලන ආයතනවල අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව නිශ්චිතව ගැසට් කිරීමටද ප්‍රමාදයක් මතුවීමයි ජන්දය කල්යාමට හේතුවී ඇත්තේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial