නොමිලේ ජපන් රැකියාවක් ගන්න නිවැරදි ක්‍රමය මෙන්න

ජපානය සැලකෙන්නේ ඉතා දියුණු රටක් ලෙසයි.එසේම ශ්‍රී ලංකාවේ මිතුරු රටක් ලෙසද ජපානය නම් කරනු ලබනවා. එවන් රටක රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම බොහෝ ලාංකිකයන්ගේ සිහිනයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. කිසිදු මුදලක් ගෙවීමකින් තොරව එම අවස්ථාව නීත්‍යානුකූලව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව මේ වන විට හිමිව ඇති බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

අදාළ අයදුම්පත් හා තොරතුරු

http://lankaanews.com/wp-content/uploads/2018/04/japan.pdf