නොරොච්චෝලේ නිසා ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය අවධානමක

ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ මෙරට බෞද්ධ අබෞද්ධ සැමදෙනාගේ ගෞරවයට පාත්‍රවූ උතුම් වස්තුවක් ලෙස නම් කෙරෙනවා.අනුරාධපුර පූජා නගරයේ වැඩ සිටින උන්වහන්සේට මේ වන විට යම් අවධානමක් මතුව ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.