නොරොච්චෝලේ විදුලි විරෝධය අවසන්

කල්පිටි අර්ධද්වීපයට දින කිහිපයක සිට විදුලිය විසන්දි වී පැවතිම හේතුවෙන් දුෂ්කරතාවයට මුහුණදුන් ජනතාව නොරොච්චෝල පිවිසුම් මාර්ගය අවහිර කරමින් අද ක්‍රියාත්මක කළ විරෝධතාවය මේ වන විට අවසන් කර තිබෙනවා.

උද්ඝෝෂණයේ නිරත ජනතාව, විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියෝජිතයන් සහ පොලීසිය අතර පැවති සාකච්ඡාවලදී පැමිණි එකඟතාවක් අනුවයි මෙසේ විරෝධතාවය අවසන් කර ඇත්තේ.

නොරොච්චෝල අවට සහ කල්පිටිය අර්ධද්වීපයේ සියලුම ගොවින්ට හා ධීවරයන්ට විදුලිය විසන්ධි වීම නිසා සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටියකට ආසන්න බවට විරෝධතාකරුවන් අවධාරණය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *