නෞකා හා හෙලිකොප්ටර් හිමි සුපිරි ලාංකිකයා


නෞකා හා හෙලිකොප්ටර් යානා රැසක් මෙන්ම පුද්ගලික හෙලිකොප්ටර් අංගනයක්ද හිමි සුපිරි ශ්‍රී ලාංකිකයකුගේ කතාවයි මේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.