පන්සල් තහනමේ කතාව බොරු / සුමන්තිරන්ගෙන් නිවේදනයක්

උතුරු නැගෙනහිර විහාර තැනීම තහනම් කරන ලෙස තමන් ඉල්ලීමක් කළ බවට දිවයින පුවත්පත පල කර ඇති පුවත සාවද්‍ය බව දෙමල සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් ඒ සුමන්තිරන් මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කළේ එය විකෘති කරන ලද පුවතක් බවයි.

මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.