පර්චසයක් ලක්ෂ 760ට විකිණෙන කොලඹ ඉඩම්

කොලඹ නගරය සැලකෙන්නේ ලෝකයේ වේගයෙන් දියුණුව කරා ගමන්කරන නගරයක් ලෙසයි. අද වන විට කොලඹ ප්‍රධාන නගර සීමාවේ ඉඩම් මිල ගණන් ඇදහිය නොහැකි අන්දමින් ඉහල යමින් පවතින්නේද මෙම තත්ත්වය තුලයි. ඒ අනුව කොලඹ නගරයේ ඇතැම් ස්ථානවල ඉඩම් පර්චසය ලක්ෂ 760 ක් ඉක්මවන බවක් ඔබ මෙතෙක් අසා තිබුණාද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.