පලංචියේ ලී ඉරුවේ ගීතයේ ඇත්ත කතාව

පළංචියේ ලී ඉරුවේ අපි එකට යන ගීතය මියුරුතම ගීතයක් ලෙස සැලකෙනවා. එම ගීතයද නිර්මාණයවී ඇත්තේ ගී පද රචකයා ලද සැබෑ ඇත්දැකීමක් අනුවයි. මේ ඒ පිළිබද සත්‍ය කතාවයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.20