පළමුවරට පාර්ලිමේන්තුව ආදිවාසී මන්ත්‍රීවරයෙක් ?

මහියංගණ දඹාන වැදි ජනතාව නියෝජනය කරමින් සිය වැදි පරපුරේ කෙනකු ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට යැවීමට තමන් තීරණය කර ඇතැයි දඹාන වැදිනායක ඌරුවරීගේ වන්නියලැත්තෝ පවසනවා.

වත්මන් දේශපාලන ක්‍රමය තුළ වැදි ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න සහ ඔවුනට මුහුණදීමට තිබෙන විවිධ ගැටලු සම්බන්ධව පළාත් සභාව තුළ නගර සභාව, ප්‍රාදේශීය සභාව මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව තුළද (හඬක්) නැඟීම සඳහා වැදි ජනතාවම නියෝජනය කරන උගත් තරුණයකු ඉදිරියේදී දේශපාලනයට අවතීර්ණ වීම සම්බන්ධව තමන්ගේ කිසිදු විරුද්ධත්වයක් නැතැයිද එය සිදුවිය යුත්තක් බවද ඔහු සදහන් කළා.මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඌරුවරීගේ වන්නියලැත්තන් තම ජනතාවට හේනක් කොටාගැනීමට සහ වෙනත් කිසියම් දෛනික අවශ්‍යතාවයක් සඳහා හෝ වනය තුළට ඇතුල් වීමට නොහැකි ලෙස වනරක්ෂිත නීතිය ක්‍රියාත්මක වී ඇති බවයි පවසන්නේ.එවැනි ප්‍රශ්න පිළිබඳව රජයේ වගකිවයුත්තන් හමුවේ ජනතාව හමුවේ කරුණු දැක්වීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය බවද ආදිවාසී නායකයා පවසනවා.

වැදි ජනතාව නියෝජනය කරන හේනානිගල වැදි පරපුරේ තරුණියක් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා අපේක්ෂිකාවක් ලෙස ඉදිරිපත් වී සිටින බවද ඇය එළැඹෙන මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කළහොත් එය තම වැදි ජනතාවගේ ජයග්‍රහණයක් වන බවද ඔහු සඳහන් කළා.(Deshaya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *