පළාත් සභා ජන්දය එකම දිනයක පැවැත්වීමට සැලසුම්

පළාත් සභා මැතිවරණ එකම දිනයක පැවැත්වීමේ අපේක්ෂාවක රජය පසුවන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින්.
එහිදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විමසා සිටියේ පළාත් සභා මැතිවරණය කවර දිනයකදී පවත්වන්නේද යන්නයි.
මේ වන විට පළාත් සභා 3ක නිල කාලය අවසන්ව ඇති අතර මෙම වසරේ අගභාගයේදී තවත් පළාත් පාලන ආයතන 3ක නිල කාලය අවසන්වීමට නියමිතයි.