පළාත් සභා ජන්දය මේ මාසයේම පවත්වන්න / දිනේෂ් ඉල්ලයි

උතුරු මැද, සබරගමුව සහ නැගෙනහිර  යන පළාත් සභාවල මැතිවරණ මාර්තු 31 වන විට පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කටයුතු කළ යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.

ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ පාලනයට යටත් කර තිබෙන  මෙම පළාත් සභා තුනෙන් මහජන සේවයක් සිදු නොවන බවත්, මාර්තු 31 වන විට මැතිවරණය පවත්වනවාද නැද්ද යන්න සම්බන්ධව ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කළ යුතු බවත් මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් සදහන් කළා.