පළාත් 9 කට අකුණු සමග වැසි / ප්‍රවේශම් වන්න-Audio

ඉදිරි පැය 6 තුල පළාත් 5කට ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග අකුණු අනතුරු ඇතිවීමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.
එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සදහන් කළේ බස්නාහිර/ සබරගමුව / මධ්‍යම/ දකුණ හා වයඹ පළාත්වලට මෙම අවදානම පවතින බවයි.
රාත්‍රී 9 වන තෙක් මෙම තත්ත්වය පැවතිය හැකි බැවින් ජනතාව දැඩිව සැලකිලිමත් විය යුතු බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සදහන් කළේ.