ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීමම ගැටලුවක් වෙලා – හරීන් – Audio

ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීමම ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇතැයි අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.
අද පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාධ්‍ය හමුව අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *