ප්‍රවීන මාධ්‍යවේදී හේම නලීන් නික්ම යයි

ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී හා රූපවාහිනි වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙකු වන හේම නලින් කරුණාරත්න මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මාලබේ පිහිටි සිය නිවසේදී අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති අතර මිය යන විට ඔහු 55 වන වියේ පසුවුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *