ප්‍රවේශම්වන්න / දලයි ළාමා යුරෝපයට අනතුරු අගවයි

යුරෝපය යුරෝපා ජාතිකයින්ට ලබාදී එහි පැමිණ සිටින සියලු සරණාගතයින් යළි සිය රටවලට යාම ඉදිරියේදී වඩාත් යහපත් වනු ඇති බව ටිඛෙටයේ ආධ්‍යාත්මික නායක දලයිළාමා තුමන් පවසනවා.
ස්වීඩනයේ මැල්මෝ නගරයේදී විශේෂ දේශනයක් කරමින් දලයිළාමාතුමන් මේ බව කියා සිටියා.
යුරෝපය කාරුණිකව මැද පෙරදිග සංක්‍රමණිකයින් භාරගනිමින් පිහිටවීම යුතුකමක් වන අතරම ඔවුන්ට සහන සලසා යළි අදාළ රටවලට යැවීම උචිත බවයි එතුමන් කියා සිටියේ.
නැතහොත් තමන්ට පෙනෙන පරිදි යුරෝපයේ ජනතාවගේ ජීවිතවලට අනාගතය අවධානම් විය හැකිබවටද දලයිළාමා තුමන් අනාවැකියක් පල කර තිඛෙනවා.මෙම තත්ත්වයෙන් මිදීම සදහා උචිතම පියවර කඩිනමින් ගන්නා ලෙසයි දලයි ළාමාතුමන් අවධාරණය කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *