පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාව තර වෙයි /රැස්වීම දහවල් 1ට

පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරු 1 ට රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ පසුගිය සිකුරාදා හටගත් ගැටුම්කාරී තත්ත්වය මුල් කර ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමෙන් පසුවයි.

මේ අතර පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේදී විනය කඩ කරමින් ක්‍රියා කළ මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඉදිරි පියවර අනුගමනය කිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර අද දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාව තර කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තු සංකීරණය තුළදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්‍ත්‍රී කණ්ඩායම රැස්වන අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු අනෙකුත් පක්ෂවල මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් ද විශේෂ සාකච්ජා පැවැත්වීමට නියමිතයි.