පාර්ලිමේන්තුව තුල උණුසුම් තත්ත්වයක්

පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ වන විට උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.
ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමෙන් පසු ඊට විශ්වාසය පල කිරීමේ ජන්දයක් අවශ්‍ය බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් පසුවයි.
ඊට කතානායකවරයාගේ අවසරය හිමිවුවද ආණ්ඩු පක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් ඊට විරෝධය පල කරමින් හැසිරීමයි මෙම තත්ත්වයට මුල්ව ඇත්තේ.