පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමට එරෙහි වාරණය 10 තෙක් දික්වෙයි

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට අදාළව නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අත්හිටුවමින් පනවා තිබූ වාරණ නියෝගය ලබන 10 වනදා තෙක් අද දීර්ඝ කෙරුණා.

ඒ සත් පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ල විසිනුයි.

පෙත්සම් විභාගය අද දිනයේදීත් ක්‍රියාත්මක වනවා.