පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කළ ගැසට් නිවේදනයේ දෝෂයක්

පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරය අවසන් කරමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රය දෝෂ සහිත බව අනාවරණවී තිබෙනවා.
ඒ පාර්ලිමේන්තුව මැයි 8 වනදා කැදවන බව දන්වා තිබුණද ඒ සදහා වන නිශ්චිත වේලාවක් ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා නොතිබීම හේතුවෙන්.
ඒ අනුව මේ සම්බන්ධ නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළ යුතු බවයි පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා ලංකාදීප පුවත්පතට අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.