පාර්ලිමේන්තුවේ 41 ක් ඇලෝෂියස්ට කතා කරලා / දයාසිරි හෙලිකරයි – Audio

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු 41 දෙනකු අර්ජුන් ඇලෝෂියස් මහතා සමග දුරකථන සංවාද පවත්වා ඇතැයි අනාවරණවී ඇති බව අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.
ඒ අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින්.
එම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් හා සියලු ඇමතුම්වල හඩ පට ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි දයාසිරි ජයසේකර මහතා මෙහිදී කියා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *