පාසල් වේලාවේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ටියුෂන් කරලා

පාසල් කාලය තුළ පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වූ නාවලපිටිය නගරයේ ප්‍රසිද්ධ බාලිකා විදුහලක නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයකු පිළිබඳව ගම්පොළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් හා පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් පරීක්‍ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පසුගිය 19 දින මෙම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයා පාසලේ උසස් පෙළ සිසුවියන්ද සහභාගි කරගෙන නාවලපිටිය ‍ෙදාළොස්බාගේ මාර්ගයේ පිහිටි පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයක උපකාරක පන්ති පවත්වමින් සිටියදී ගම්පොළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල නිලධාරීන්ගෙන් සැදුම්ලත් පරීක්‍ෂණ කණ්ඩායමක් එම ස්ථානය වටලා තිබුණා.

මුදල් ලබාගනිමින් පාසල් ළමයින්ද හවුල් කරගෙන පාසල් කාලය තුළ පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීම තහනම් වන අතර ඒ පිළිබඳව ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත මෙම පරීක්‍ෂණය ක්‍රියාත්මකයි.

ගම්පොළ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ආනන්ද ප්‍රේමසිරි මහතා වෙත ලැබුණු තොරතුරක් මත ක්‍රීඩා අධ්‍යක්‍ෂ දමිත් සමරකෝන් මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් මෙම පරීක්‍ෂණ මෙහෙයවා තිබෙන අතර මේ පිළිබඳව පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාලය වෙත ලැබුණු පැමිණිල්ලකට එම කාර්යාලය මඟින්ද පරීක්‍ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.