පාස්කු දූපතට සමාන ප්‍රතිමාවක් ලංකාවෙන් මතුවෙලා #794

ඊස්ටර් අයිලන්ඩ් හෙවත් පාස්කු දූපත ගැන ඔබ අසා ඇති. එම දූපත් සැලකෙන්නේ වසර 5000 කට පෙර යුගයේදී නිර්මාණය කළ විස්මිත මිනිස් ප්‍රතිමා පවතින ස්ථානයක් ලෙසයි.මේ අයුරින්ම වසර 5000 කට පෙර ලංකාවේ වාසය කළ ආදී මානවයා විසින්ද එවන් විස්මිත නිර්මාණයක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇතැයි සාක්ෂි පවතින බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම විස්මිත කතාවයි.