පැණී බීමට වඩා බියර් හොදයි / මුදල් ඇමති

පැණීබීම පානය කිරීම හේතුවෙන් මෙරට දියවැඩියා තත්ත්වයන් වර්ධනයවීම වේගවත්ව ඇති බැවින් බියර් පානය කිරීම ඊට වඩා අඩු හානිකර තත්ත්වයක් වන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා.
අය වැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේදී අදහස් දක්වමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා විමසා සිටියේ පැණී බීම සදහා සීනි බදු වැඩි කර බියර් බදු අඩු කිරීමට හේතුව කවරක්ද යන්නයි.
ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial