පැපුවා නිව් ගිනියාවට භූ කම්පන 2ක්

පැපුවා නිව් ගිනියාවේ නැගෙනහිර කලාපයේ ඒකක 7.1 හා ඒකක 6.6 ක භූ කම්පන 2ක් හටගෙන තිබෙනවා.
මේ හේතුවෙන් සුනාමි අනතුරු ඇගවීමක්ද නිකුත් කර තිබූ අතර මේ වන විට එය ඉවත් කර ඇති බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවසන්නේ.
පැපුවා නිව් ගිනියාව ආසන්න කිලෝමීටර 300ක කලාපය තුල අඩියක පමණ සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බව ඒ සදහා නිකුත් කර තිබූ නිවේදනයේ දැක්වුණා.
භූ කම්පනය හේතුවෙන් සිදුව ඇති හානි මෙතෙක් හෙළිව නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *