පිරමීඩය පත්ලෙන් හමුවුණේ දඩු මොණරයක්ද ?

පීරමීඩ සැලකෙන්නේ අතීත ලෝකයේ මහා විස්මයන් ලෙසයි. එම පිරමීඩවල නිර්මාණය මෙන්ම එතුල ඇති දෑ පවා කවර අරමුණකින් නිර්මාණය කළේද යන්න අබිරහසක් වනවා. ඒ අයරින් මහා පිරමීඩය තුල තිබී සොයාගත් යාත්‍රාවක් සූර්ය යානයක් විය හැකි බවටයි මේ වන විට පර්යේෂකයින් කරුණු දක්වන්නේ. මේ අතීත ලෝකයේ දඩුමොණර තාක්ෂණය ගැන ඉගි කරන විස්මිත කතාවයි.


 


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21