පුංචි ජන්දයට ඇප තැන්පතු භාර ගැනීම අද සිට

පළාත් පාලන ආයතන 93 කට අදාළ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම ගත් තීරණය අනුව නාමයෝජනා කැඳවීමේ නිවේදනය දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරින් විසින් අද නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.
මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කළේ එම පළාත් පාලන ආයතන 93 ට නීතිමය ගැටලු හෝ සීමා නිර්ණ ගැටලු නොමැති හෙයින් බාධාවකින් තොරව ඡන්දය පැවැත්විය හැකි බවයි.
ඒ අනුව එම පළාත් පාලන ආයතන 93 හි ඡන්ද විමසීම සඳහා නාමයෝජනා බාරගැනීම දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින සිට එම මස 14 දා දහවල් 12 දක්වා සිදුකිරීමට නියමිතයිග
තරග වදින අපේක්ෂකයන්ගේ ඇප තැන්පතු බාරගැනීම අද :27- ආරම්භ වී දෙසැම්බර් මස 13 දිනෙන් අවසන් වනු ඇති.
දැනට අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පවතින නඩු විභාගයෙන් බලපෑමක් නොමැති පළාත් පාලන ආයතන 133 ක් තිබෙන අතර ඒ අතරින් සභා 40 ක සීමා මායිම් විස්තර කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයේ මුද්‍රණ දෝෂ පවතිනවා.
එම මුද්‍රණ දෝෂ නිවැරැදි කිරීම සඳහා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙනම ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *