පුංචි ජන්දයට ගැසට් නිවේදනය නොවැම්බර් පලමුවනදා

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය නොවැම්බර් 01 නිකුත් කරන බව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ කොලඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.
පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබන ජනවාරියේ දී පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා තමන්ට උපදෙස් දී ඇති බවද ඔහු සදහන් කළා.
මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසන්නේ අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ හොත් ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය ස්ථිරවම ලබන ජනවාරි මාසයේ පැවැත්විය හැකි බවයි.