පුංචි ජන්දයේ අපේක්ෂකයින් අතර ස්ත්‍රී දූෂකයෝත් /පැෆ්රල් හෙළිකරයි

පළාත් පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂකයින් අතර අපරාධ චෝදනා මෙන්ම ස්ත්‍රී දූෂණ චෝදනා ලැබූවන් බව පැෆරල් සංවිධානය අද අනාවරණ කළා.එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සදහන් කළේ ජනතාව මෙවන් පිරිස් පිළිබද විමසිලිමත්විය යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *