පූර්ණ කැබිනට් සංශෝධනය අනිද්දා- රාජිත කියයි Audio

අනිද්දා දිනයේදී පූර්ණ කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදුකෙරෙන බව අමාතක්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද පැවැති කැබිනට් මාධ්‍ය හමුව අමතමින්.