පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල යළිත් පහළට

ඉදිරි සති කිහිපය තුල පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල ගණන් තවදුරටත් පහත හෙලීමට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිඛෙනවා.
එහි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සදහන් කළේ සංස්ථාවේ සමාලෝචන කමිටුවේදී සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.
ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව පසුගිය සමයේ දැවැන්ත ලාභයක් උපයා තිබුනා.
සැප්තැම්බර් මස ලාභය රුපියල් මිලිය 9000 ඉක්මවුවද සංස්ථාවේ ණය බර තවමත් ඉහල අගයක පවතිනවා.