පෙට්‍රල් හිඟයේ වරද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ප්‍රධාන නිලධාරීන්ට

පසුගිය දා ඇති වූ පෙට්‍රල් හිඟයට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් වගකිව යුතු බව බැලූ බැල්මට නිරීක්ෂණය වන්නේ යැයි පෙට්‍රල් හිඟය පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ අමාත්‍ය අනුකමිටුව ප්‍රකාශ කර තිඛෙනවා.

කමිටු වාර්තාවේ දක්වා ඇත්තේ, ප්‍රමාණවත් තොග පවත්වාගෙන නොයාම සපුගස්කන්ද, කොළොන්නාව හා මුතුරාජවෙල ගබඩාවලට ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කිරීමේ නල ප්‍රමාණවත් නොවීම හා තෙල් ගොඩ බෑමේ ටග් යාත්‍රා එකක් පමණක් සංස්ථාව සතුවීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇති බවයි.

යළි මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවීම සඳහා අමාත්‍ය අනුකමිටුව නිර්දේශ 8ක් ඉදිරිපත්කර තිඛෙනවා.

දිගු කාලීන මිලදී ගැනීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවලට එළඹීම, සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ ධාරීතාව වැඩි කිරීම හා ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි පිළිබඳ ගැටළුව විසඳා ගැනීම ද මෙම නිර්දේශ අතරට ඇතුළත් .

කැබිනට් අනුකමිටුව ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, අනුර ප්‍රියාදර්ශන යාපා, අර්ජුන රණතුංග හා පාඨලි චම්පික රණවක යන අමාත්‍යවරුන්ගෙන් සමන්විතයි.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial