පොදු ප්‍රවාහන සේවා සදහා ඉන්ධන සහනාධාරයක්

ඉන්ධන මිල ඉහළ යැම සැලකිල්ලට ගෙන පොදු ප්‍රවාහන හා පාසල් ප්‍රවාහන සේවා සඳහා යම් සහනාධාරයක් ලබාදීමට ආණ්ඩුව අවධානය යොමුකර ඇති බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා මහතා පවසනවා.
නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් මේ බව කියා සිටියා.
මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් සාකච්ජා සිදුකරමින් පවතින බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *