පොලව මත විසූ දැවැන්ත මිනිසා පොඩි වුණු හැටි හෙළිවෙයි

පෘථවිය මත අතීතයේ දැවැන්ත සතුන් වාසය කර තිඛෙනවා. ඒ අයුරින්ම අති දැවැන්ත මිනිසුන්ද මහ පොලව මත විසූ බවටයි අදහස් පලවන්නේ.මේ ඒ පිළිබද පර්යේෂකයින් පිරිසක් සිදුකරන අනාවරණයක්.

2 thoughts on “පොලව මත විසූ දැවැන්ත මිනිසා පොඩි වුණු හැටි හෙළිවෙයි

 • November 21, 2017 at 6:50 am
  Permalink

  හැම ක ථාවකටම ප්රධාන මාත්රැකාවක් දාල වැඩි විස්තර බලන්න කියා වීඩියෝවක් දානවා. කව්ද ඕවා නරඹන්න කම ති? ඒක සල්ලි කන වැඩක් නේද?විස්තර ඇතිව දාන්න. ඔබලා වැඩි ලක් නොගොස්ම ප්රතික්ෂේප වේවි.

  Reply
  • November 21, 2017 at 12:29 pm
   Permalink

   උවමනාව ඇති අය බැලුවම අපට ඇති.ඔබ ඔබගේ වැඩක් බලාගන්න. ප්‍රතික්ෂේප කරන එක තීරණය කරන්න ඔ්න දවසට වීඩියෝ 25,000 ක් විතර බලන පිරිස මිසක් හුදෙකලා ඔබ නොවෙයි.සාමාන්‍යයෙන් ඔය වැනි කමෙන්ට් දාන අය අනුනගේ සයිට්වල විස්තර කොපි කරන පුද්ගලයෝ .වීඩියෝ විදියට දැම්මම හොරකම් කරන්න අමාරුයි නේද ? ස්තූතියි.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *