පොලිස් නිලධාරියකුට දිවි අහිමි කළ බීමත් වෛද්‍යවරිය යළි රිමාන්ඩ්

බීමත්ව මාරක රිය අනතුරක් සිදුකර පොලිස් නිලධාරියකු මරණයට පත් කිරීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින වෛද්‍යවරිය තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා.
ඒ සැකකාරිය අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුවයි.
ලබන 16 වනදා සැකකාරිය යළි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.