පොලිස් නිලධාරියකු බේරන්න හිරකූඩුව කැඩූ රුදවියෝ

බන්ධනාගාර රැදවියන් පිළිබද බොහෝ විට සමාජයේ පවතින්නේ සැක සහිත ආකල්පයක් වනවා. එහෙත් එම ආකල්පය වැරදි බව පෙන්නුම් කරමින් යහපත් අරමුණක් වෙනුවෙන් සිය සිර මැදිරියේ දොර කඩා පිටතට පැමිණි බන්ධනාගාර රැදවියන් පිරිසක් පිළිබද අමෙරිකාවෙන් වාර්තාවනවා. ඔවුන් මෙම ක්‍රියාව සිදුකර තිබුණේ හදිසියේ රෝගීවූ පොලිස් නිලධාරියකුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමටයි. මේ එහි සී සී ටී වී දර්ශනය හා කතාවයි.