පොලිසිය සයිටම් විරෝධතාවය කොල්ලුපිටියේදී හඩවයි

මාලබේ සයිටම් ආයතනයට එරෙහිව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය ඇතුළු සයිටම් විරෝධී ජන පවුර සංවිධානය කළ විරෝධතාවය කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය විසින් විසුරුවා හරිනු ලැබුවා.
කොල්ලුපිටිය අගමැති කාර්යාලය අසලදී පොලිසිය ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර විරෝධතාකරුවන් පාලනය කිරීමටයි කටයුතු කළේ.
කොලඹ පුරහල අසලින් ආරම්භ කළ විරෝධතාවය කොල්ලුපිටිය දෙසට ගමන් කළ අතර ඔවුහු අගමැති කාර්යාලය දක්වා යාමට උත්සාහ දැරූ අවස්ථාවේදීයි මෙම තත්ත්වය හටගත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *