පොලොන්නරුවේ වකුගඩු රෝග පරීක්ෂාව සල්ලි නිසා නවතී

පොළොන්නරුවේ මුලික වකු ගඩු රෝගී පරික්ෂාව සම්පුර්ණයෙන් ඇන හිට ඇති බව පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකකයේ වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය මලින් මෙත්තසුරිය මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.

පොළොන්නරුවේ වකු ගඩු රෝගී පරික්ෂාව සිදු කරනු ලබන වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික ශිල්පින් සදහා වකුගඩු රෝගී පරීක්ෂණ සාම්පලයක් සදහා ගෙවනු ලැබු රුපියල් 22.50 ක ගාස්තුව පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මස සිට නොගෙවීම හේතුවෙනුයි මෙම තත්ත්වය මතුව ඇත්තේ.

මේ හේතුවෙන් වකුගඩු රෝගී අවදානම පිළිබද සැකයකින් යුක්ති දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව සිටින බවයි වාර්තාවන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *