පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී පිරිසකට එරෙහිව විනය පියවර

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසකට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව හිටපු ජනාධිපති හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
රාජපක්ෂ මහතා අද පැවැති වැඩසටහනකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක්ව පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවීමට සම්බන්ධ වූ මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව මෙම විනය පියවර අනුගමනය කරන බවයි.
පොදුජන පෙරමුණ ගත් තීන්දුවලට පටහැනිව පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයකදී මෙම තත්ත්වය සිදුව ඇති බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා සදහන් කළේ.