පොහොට්ටුව රත්නපුරයටම ඇප තියයි

රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 17ටම පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා තරග කිරීමට ශ‍්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණ (6) අද ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිඛෙනවා.

රත්නපුර මහ නගර සභාව සහ බලංගොඩ නගර සභාව, ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව මෙන්ම රත්නපුර ප‍්‍රාදේශීය සභාව ඇතුළු කුරුවිට, බලංගොඩ, කහවත්ත, ගොඩකවෙල, නිවිතිගල, කලවාන , වැලිගෙපොල, කොළොන්න , අයගම, කිරිඇල්ල, ඉඹුල්පේ, ඇහැලියගොඩ සහ පැල්මඩුල්ල යන පළාත් පාලන ආයතන සදහායි මෙසේ ඇප මුදල් තැන්පත් කර ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප‍්‍රධාන ලේකම් නීතීඥ සාගර කාරියවසම් මහතා මෙම ඇප මුදල් තැන්පත් කළේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් සුරංග අඹගහතැන්නේ මහතා ඉදිරියේදීයි.