බදාදා කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයක් ස්ථිරයි

ලබන බදාදා දිනයේදී කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදුකෙරෙන බව ජනාධිපති කාර්යාල ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.
ඒ අනුව නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට නියමිත බවයි සදහන් වන්නේ.
ජාතික ආණ්ඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට එකගතාවය පලව ඇති බැවින් අමාත්‍ය දුර සංඛ්‍යාව එසේම තිබියදී විෂය පමණක් සංශෝධනය කෙරෙන බවයි වාර්තාවන්නේ.