බන්ධනාගාරයේ සිටින පූජකවරුන්ට සමානව සලකන්නැයි ඉල්ලීමක්

මේ වන විට බන්ධනාගාරගතව සිර දඩුවම් විදින පූජකවරුන් 18 දෙනාට බන්ධනාගාර ආඥා පනත යටතේ සමානව සැලකිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ දඩුවමක් විදින යම් ආගමික පූජකවරයකුට විශේෂත්වයක් කළ යුතු නම් එය පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ අනුමත කළ යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *