බලංගොඩ නාහිමි රට පාලනය කරන්නන් ගැන කී අනාවැකි

අති පූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රීය නාහිමියන් සැලකෙන්නේ දැවැන්ත සේවාවක් බුදුදහම හා ලෝක ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු කළ මහා යතිවරයකු ලෙසයි. උන්වහන්සේ 1993 සමයේ රටේ අනාගත දේශපාලන හා රාජ්‍ය නායකයින් පිළිබද පැහැදිලිව අදහස් දක්වා තිබූ අතර අද වන විට එම ප්‍රකාශ සියල්ලම සැබෑ වී තිඛෙනවා. මේ අනාගතයටත් ඉතිරිව ඇති එම විස්මිත අනාවැකි පිළිබද කතාවයි.