බලය රැකගන්න ඇමති ධූර / ඒකාබද්ධයෙන් චෝදනා – Audio

ආණ්ඩුව බලය රැක ගැනීමේ අරමුණින් අමාත්‍ය ධූර පිරිනැමීමේ නිරතව සිටින බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය චෝදනා කරනවා.අද කැදවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා මේ බව සදහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *