බලය රැකගන්න ඇමති ධූර / ඒකාබද්ධයෙන් චෝදනා – Audio

ආණ්ඩුව බලය රැක ගැනීමේ අරමුණින් අමාත්‍ය ධූර පිරිනැමීමේ නිරතව සිටින බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය චෝදනා කරනවා.අද කැදවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා මේ බව සදහන් කළා.