බලහත්කාරයෙන් සංහිදියාව එපා / මහින්ද රජයට කියයි

මෙරට ජනතාව අතර බලහත්කාරයෙන් සංහිදියාව ඇති කිරීමට රජය උත්සාහ දරන බවට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද චෝදනා එල්ල කළා.අපවත් වී වදාළ ආචාර්ය නාගොඩ අමරවංශ නාහියන්ගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලීය පිරිවෙන් විහාරස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි රාජපක්ෂ මහතා මේ බව කියා සිටියේ.