බස්නාහිර සභා ගැඛේ පුටුවට හා දොරට අල්ලස් පැමිණිල්ලක්-Audio

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නව සභා ගර්භයට මිල අධික ආසන හා එහි පිවිසුම් දොර යෙදවීම්ට තීරණය කිරීම පිළිබද අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.
අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පළාත් සභා මන්ත්‍රී නීතීඥ සුනිගල් වටගල මහතා සදහන් කළේ මෙම වැරදි සම්බන්ධයෙන් නිලදාරීන් බිලිදී ගැලවීමට පලාත් කැබිනට් මණ්ඩලය උත්සාහ දරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *